FAQ

Ofte Stillede Spørgsmål

FAQ2020-04-17T00:37:25+02:00
Ventelister2022-01-24T20:09:11+01:00

En andelshaver (en andel) kan kun opskrive én person ad gangen på liste D, (anbefalet af andelshaver).

Skriver man flere op, vil de blive slettet og det indbetalte beløb er mistet.

Hunde i Vanløsegaard2021-09-23T19:13:22+02:00

Hunde som kommer på besøg i Vanløsegaard SKAL altid føres i snor på opgangen, af hensyn til andre andelshavere, som ikke er trygge ved hunde.

Andelshavere SKAL informerer bestyrelsen på mail og i egen opgang med en seddel når man får en hund på besøg. Sedlen skal have datoanmærkning for hvornår besøget finder sted og man skal efter besøg sørge for at fjerne sedlen igen.

Jeg har brug for at ændre mit navneskilt2020-04-17T00:17:29+02:00

Kontakt bestyrelsen via kontaktformularen. Beskeden skal indeholde adresse samt hvad der skal stå på de nye skilte. Det koster 300 kr. at få nye skilte til egen hoveddør, skilt i opgang og dørtelefon. Egne opsatte skilte på dørtelefonerne vil blive nedtaget, da de beskadiger overfladen. Link > Nøgler og skilte

Der mangler tryk på vandet2020-04-17T00:20:22+02:00

Hvis der har været lukket for vandet i ejendommen, kan der være løsnet skidt i blandingsbatteriet, hvilket nedsætter vandtrykket. Fjern derfor filteret på vandhanen, rens det, kalk det evt. af og sæt det på igen. Ved fortsat manglende vandtryk, kontakt bestyrelsen via kontaktformularen.

Jeg har fugt på indersiderne af ruderne2020-04-17T00:13:00+02:00

Luft grundigt ud flere gange om dagen. Husk at slukke for varmeapparaterne imens. Luft ekstra ud ved madlavning og efter bad. Skrab og tør fugt fra væggene efter bad.

Bliver jeg opkrævet særskilt for vand og gas?2020-04-17T00:20:44+02:00

Forbruget af vand og gas er en fælles omkostning, og opkræves som en del af huslejen. Det bliver derfor ikke opkrævet individuelt. Opsætning af individuelle varme- og vandmålere har været undersøgt, men omkostningen for etablering heraf er for dyre, for at det kan betale sig. Men det betyder ikke, at dit vandforbrug er gratis. Hold derfor sparereglerne, ved at minimere forbruget af vand. Det er godt for vores fælles økonomi og for miljøet.

Hvordan betaler jeg for varme?2020-04-17T00:20:57+02:00

Hver måned betales et beløb til a conto varme. Fjernvarmeregnskabet opgøres én gang årligt, hvor hver enkelt andel får at vide, hvad de har til gode eller skylder. Vi har ikke individuelle varmemålere, så udgiften fordeles i henhold til kvadratmeterne (varme står for 75 procent af udgifterne) og antallet af haneandele i lejligheden (varmt vand står for 25 procent af udgifterne)

Der mangler lys på trappe, loft eller kælder?2020-04-17T00:21:38+02:00

HUSK at hjælpe til med at melde, når lamper/lys mv. er gået ud eller brænder hele tiden. Læg en note i bestyrelsens postkasse, eller skriv en mail til kontoret@www.vg.dk og fortæl, hvor lyset er defekt – så retter vores ”vicevært” op på problemet på sin daglige runde.

Kan jeg udleje min lejlighed via AirBnB?2020-04-17T00:21:50+02:00

Det er ikke tilladt at udleje sin lejlighed via AirBnB, eller anden udlejningsportal. Ifølge foreningens vedtægter må andelsboligen kun benyttes som bolig for jer og jeres husstand, og må derfor ikke anvendes til virksomhed – herunder hoteldrift.

Hvordan er jeg en god nabo?2020-04-17T00:30:34+02:00

Der er mange måder at være en god nabo – her er nogle eksempler:

  • Hjælper andre, hvis det er muligt / opstår et behov
  • Er høflig og imødekommende over for andre bofæller – især nye indflyttere og gæster, man møder i Vanløsegaard.
  • Deltager i fælles aktiviteter og forpligtelser i det omfang, det er muligt for en. Som f.eks. deltagelse i generalforsamlinger, fælles arbejdsdage mv.
  • Passer på bygningen, holder orden på fællesarealer og vedligeholder sin lejlighed som en helt naturlig ting.
  • Ikke taler negativ om andre bofæller og ikke danner kliker, der har til formål at moppe andre eller modarbejde positive initiativer til gavn for fællesskabet.
Hvad er forskellen på en andels- og en ejerlejlighed?2020-04-17T00:30:56+02:00

En andelsforening er et bofællesskab. Vi ejer og driver et hus i fællesskab. Det betyder, at du er med til at bære et fælles ansvar for husets vedligeholdelse, økonomi, boligafgift, bæredygtighed og sociale liv mv. Som andelshaver ejer du derfor i princippet en lille del af samtlige lejligheder, lofter, kældre og gårdanlæg i Vanløsegaard. Du ejer brugsretten til din lejlighed, men ikke selve lejligheden – som hvis det havde været en ejerlejlighed. Når du som andelshaver laver forbedringer i den lejlighed, som du ejer brugsretten over, så ejer du naturligvis disse forbedringer og kan sælge forbedringerne, sammen med brugsretten.

Fællesskab om gode boligfaciliteter og selvbestemmelse er væsentlige værdier bag andelstanken. I Vanløsegaard vægter vi også disse værdier højt:

  • Alle skal have økonomisk mulighed for at bo i en del af København
  • Flere generationer skal kunne bo under samme tag
  • I fællesskab kan vi udvikle en delekultur, grønne løsninger og fælles goder
  • Vi er et rummeligt fællesskab, der respekter forskellighed og folks behov for privatliv.
Kan jeg udleje et værelse?2020-04-17T00:31:21+02:00

Hvis du ønsker at udleje en del af din lejlighed, skal du altid oprette en lejekontrakt med lejeren, og bestyrelsen skal godkende lejekontrakten. Du kan maksimalt udleje det antal værelser lejligheden består af minus et, som du selv bebor, og der kan ikke bo flere personer i lejligheden end antallet af beboelsesrum. Det er ikke tilladt at drive erhvervsudlejning ved f.eks. at udleje din lejlighed eller dele deraf på Airbnb.

Min nøglebrik virker ikke?2020-04-17T00:31:54+02:00

Du skal jævnligt opdatere din nøglebrik. Det gør du ved ejendomskontoret, Jernbane alle 92, st. th. Der hænger en lille kasse ved døren – både mod gaden og mod gården. Hold nøglebrikken op mod kassen, afvent grønt signal, og din nøglebrik er blevet opdateret.

Hvor kan jeg aflevere gamle malerrester og andet farligt affald?2020-04-16T23:52:03+02:00

I gården, mod Jernbane Allé, ligger der en grøn garagebygning. Her er der et rum til stor elektronik og fagligt affald. Rummet er skiltet, og du bruger din nøglebrik for at komme ind.

Hvor skal man stille sin cykel?2020-04-17T00:32:04+02:00

Du kan benytte cykelskuret, som du finder i hver ende af gården og i cykelkældrene. Til gengæld må du ikke sætte din cykel op ad husvæg, gelænder eller lign.

Min radiator virker ikke?2020-04-16T23:46:02+02:00

Hvis det ikke har nogen virkning at dreje på termostaten, så skal du ”motionere” en lille tap, der sidder i termostaten. Hvis din radiator lyder som et vandfald, skal den luftes ud. Se her (link) hvordan du gør.  Link > YouTube 

Kan jeg få altan?2020-04-16T23:44:32+02:00

Du kan desværre ikke få en altan her og nu. De altaner som blev sat op mod gården, kan ikke fås mere. Men flere andelshavere ønsker at få sat altaner op, og bestyrelsen er derfor meget lydhør heroverfor. Bestyrelsen har flere projekter i støbeskeen, og vil også gerne indarbejde nye altaner i en 10-årsplan, men har brug for dit engagement, hvis nye altaner skal blive en realitet.

Hvad gør jeg med mit haveaffald?2020-04-16T23:43:26+02:00

Der er en container i gården, som du må smide visne blade, blomster og grene mv. i – med undtagelse af jord. Renset jord må du gerne strø ud i havernes bede (ikke plantekasserne).

Jeg mangler noget opbevaringsplads kan I hjælpe?2020-04-16T23:41:10+02:00

Du kan leje et ekstra kælderrum, hvis der er nogle ledige rum. Leje af kælderrum koster imellem 75 kr. – 250 kr. om måneden. Lejen opkræves via boligafgiften. Kom ned på ejendomskontoret i åbningstiden, eller skriv en mail, så finder vi, om muligt, et ledigt kælderrum og skriver lejekontrakt.

Hvordan får jeg adgang til en plantekasse?2020-04-17T00:32:43+02:00

15. marts, hvert år, er sidste frist for at skrive sig på plantekasse-listen. Følg med på Vanløsegaards facebookgruppe eller hold øje med opslag i opgangen for tilmelding til en plantekasse.

Hvordan bliver jeg en del af bestyrelsen?2020-04-16T23:38:27+02:00

Til foreningens generalforsamling, som skal være afviklet senest 30. april, er der også valg til bestyrelsen. Man vælges for to år ad gangen. Alle andelshavere har mulighed for at stille op til valg. Vil du gerne ”snuse” til bestyrelsesarbejdet, kan du melde dig som suppleant, og deltage i arbejdet, i det omfang du har tid og lyst.

Hvem er i bestyrelsen?2020-04-16T23:37:30+02:00

Find den nuværende bestyrelse her … Link > Bestyrelsen

Kan jeg få en vaskemaskine installeret i kælderen?2020-04-16T23:35:35+02:00

Hvis du ønsker vaskemaskine i din lejlighed, skal den tilsluttes af et autoriseret vvs-firma, og der skal opsættes en stikkontakt med jord af en autoriseret elektriker. Står vaskemaskinen i et rum, der ikke er vådrumssikret, som f.eks. køkkenet, skal der være drypbakke under vaskemaskinen og monteres Aqua-stop.
Nogle andelshavere har vaskemaskiner stående i de gamle vaskekældre. Strømmen, som bruges til vask skal trækkes fra eget netværk! Desværre er det ikke alle, der har den mulighed nu, men der arbejdes på at reetablere de gamle vaskekældre, så det bliver en mulighed for alle.

Må jeg fremleje min lejlighed?2020-04-16T23:33:00+02:00

Det er IKKE tilladt at fremleje sin lejlighed i Vanløsegaard, med mindre, der er tale om en midlertidig fraflytning på grund af militærtjeneste eller anden midlertidig tjenstlig forflyttelse. Der er tale om en max. 2-årig periode. Skal du flytte midlertidigt, skal du sende en mail med ansøgning herom til bestyrelsen kontoret@www.vg.dk Mailen skal indeholde adresse, navn, periode samt årsag til midlertidig forflytning.

Hvor afleverer jeg mit gamle komfur?2020-04-16T23:32:19+02:00

I gården, mod Jernbane Allé, ligger der en grøn garagebygning. Her er der et rum til stort elektronik og fagligt affald. Rummet er skiltet, og du bruger din nøglebrik for at komme ind.

Hvordan bestiller jeg nøgler?2020-04-16T23:31:25+02:00

Du kan købe ekstra nøglebrikker til 80 kr. Kom ned på ejendomskontoret, Jernbane Allé 92, i kontortiden, eller skriv en mail, så laver vi en ny nøgle til dig. De koster 80 kr. Stykket.  Link > Nøgler og skilte

Hvordan fungerer andelskronen?2020-04-16T23:27:25+02:00

Andelskronen beregnes ved at tage andelsboligforeningens aktiver (udgøres hovedsageligt af ejendommens værdi) fratrukket foreningens gæld. Dette holdes op mod de oprindelige indskud fra alle andelshavere. Andelskronen fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 

Hvor finder jeg andelskronen?2020-04-02T21:05:22+02:00

Titel